Jazdecký klub

Jazdecký klub je určený pre deti od 8 do 18 rokov. Jeho cieľom je rozvíjať vzťah mládeže ku koňom a k práci s hospodárskymi zvieratami. Deti sú vedené zodpovednou osobou a v klube sa učia jazdiť na koni, starať sa o kone a sú zapájané do každodenného chodu jazdeckého klubu. Členstvo v klube je bezplatné a odporúčame ho všetkým rodičom.

Jazdecký klub aktívne funguje od 13.00 – 17.00 každý deň okrem stredy a nedele.

Pravidlá jazdeckého klubu AgroContract

Záväzná prihláška do jazdeckého klubu Agrocontract