História

História

Jazdeckého klubu

Chov koní má v Jasovej tradíciu, v minulých storočiach sa zemepáni zameriavali ako na jazdecké, tak i záprahové kone. Prevládali plemená anglických i štajerských plnokrvníkov, ďalej plemeno Nonius a Lipicián. V našej stajni nájdete dvoch koníkov druhu Lipican, Českého a Slovenského teplokrvníka ale i Nemeckého športového koňa.

2012

ako to vlastne všetko začalo?

Pre chov koní sme sa rozhodli v roku 2012, kedy sme zrekonštruovali veľkú stajňu pri vstupe. Naše prvé kone pochádzajú z Plaveckého Podhradia. Nebola to náhoda. Do Plaveckého Podhradia sme chodievali veľmi často. Naša dcéra Daniela tam už od svojho detstva mala obľúbeného koňa menom Galánka. Vytvorilo sa medzi nimi silné puto, vďaka ktorému vznikol náš Jazdecký klub. Stajňa bola oficiálne otvorená za účasti verejnosti podujatím Deň otvorených dverí 25. októbra 2012.

2020

SPLNILI SME SI SEN

O osem rokov neskôr v roku 2020 sme si splnili ďalší sen a k stajni pribudla aj veľká krytá hala s rozlohou 1800 m2. Určite to bolo dobré rozhodnutie, pretože kone sa takto môžu prebehnúť za akéhokoľvek počasia. Halu oceňujú nielen kone, ale aj jazdci, je to skvelá príležitosť, ako nestratiť kontakt so sedlom hlavne v zimnom období.

2021

POTOM PRIŠLA TERRA 

Keďže možnosti areálu mali ešte stále veľký potenciál, rozhodli sme sa pre vybudovanie reštaurácie, ktorej súčasťou bude aj ubytovanie v podkroví. Tak vznikla TERRA reštaurácia & penzión. Je krásna nielen svojim zariadením a ambientom, ale hlavne myšlienkou využitia našich lokálnych surovín.

Čo dostanete na tanieri, pochádza väčšinou z našej vlastnej poľnohospodárskej produkcie. Teraz môžeme našim návštevníkom ponúknuť naozaj kompletný zážitok – spojenie návštevy koní s príjemným posedením v reštaurácii. Hostí zo vzdialenejších miest určite poteší možnosť ubytovania priamo u nás, ako i ďalšie možné aktivity v okolí.

Vízie

naše smerovanie

V blízkej budúcnosti nás ešte čakajú vonkajšie úpravy areálu, aby bol zelenší a dokonale sa zladil s už zrekonštruovanými budovami. Plánujeme zabezpečiť pre kone zimné výbehy a rozsiahlejšie pastviny. Jedným z našich cieľov je aj liečenie hippoterapiou a zriadenie menšej ZOO farmy.